Vertrek de heer J. Huang

Geachte relatie,

Via deze weg wil ik u berichten dat de heer T. Huang met ingang van 1 januari 2024 aftreedt als bestuurder van TWP.

Per die datum zal hij geen bemoeienis meer hebben met de dagelijkse gang van zaken van TWP.

Binnen TWP zal ondergetekende de taken en werkzaamheden van de heer Huang voortzetten.

Ik ben telefonisch bereikbaar op 06-43125813 en via mail naar dick.vanderpoel@twenp.nl

Hoogachtend,

Ir. Dick van der Poel

Adviseur / directeur

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.